Associació de famílies d'alumnes de l'institut PAU CLARIS

AFA

Qui som

L’AFA és l’ òrgan de participació de les famílies a l’Institut. Com a Associació de Famílies som una entitat, sense ànim de lucre, formada per mares, pares i tutors legals dels alumnes del Pau Claris. Som una Associació oberta a totes les famílies de l’Institut i a les seves propostes.

La nostra finalitat és promocionar la  coordinació, relació i participació de les famílies amb l’Institut, el barri i la Comunitat Educativa en general.

Som persones que, de forma voluntària, col·laborem perquè funcionin alguns dels serveis de l’Institut com són les activitats extraescolars, el menjador, etc. També organitzem activitats de formació o de lleure com ara  xerrades, tallers, festes o sortides.

Som una Associació compromesa amb les relacions en xarxa de la Comunitat Educativa a la qual pertanyem. Fomentem la comunicació entre el nostre centre, les escoles adscrites i els instituts veïns per tal d’ afavorir la creació de xarxes que ens permeten aprofitar recursos i evitin la competitivitat entre centres generant  un espai de col·laboració amb les AFAs i AMPAs.

Com ens organitzem

L’òrgan de govern de l’Associació és  la Junta. Aquesta regeix, administra i representa l’Associació i està formada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.

L’elecció dels membres de la Junta, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General que és l’òrgan sobirà de l’Associació.

Estem organitzats en comissions o grups de treball, dedicats a una tasca concreta. Cada grup de treball té un vocal a la junta.

L’AFA té un representant en el Consell Escolar del centre.

L’Assemblea General es reuneix com a mínim una vegada a l’any.

La Junta es reuneix una vegada al mes en reunions obertes a tots els pares i mares de l’Institut.

Què fem?

El nostre objectiu general és crear lligams tant entre les famílies de l’Institut com amb la totalitat de la Comunitat Educativa del centre i del barri per tal d’aconseguir una millora en la qualitat educativa dels nostres fills/es.

El projecte de l’AFA es reflecteix en els següents objectius:

Interns:

  • Aconseguir que el Centre sigui referent (també en horari extra-lectiu) per als alumnes a través d’activitats atractives i inclusives (vetllant perquè el factor econòmic no en sigui un impediment).
  • Aconseguir atraure les famílies de l’Institut a la dinàmica participativa de l’AFA i involucrar-les tant en l’aportació d’idees de noves activitats, com en la participació en les ja existents.

Externs:

  • Esdevenir uns dels interlocutors de referència pel que fa a la Comunitat Educativa de l’entorn territorial de l’Institut, tant per a la zona de l’Eixample que és veïna física de l’Institut i que inclouria les escoles Fort Pienc, Carlit i Encants, que el tenen adscrit; com per a la zona de Ciutat Vella que tradicionalment ha estat adscrita al centre com són les escoles Pere Vila, Cervantes, Baixares i Parc de la Ciutadella, establint nous lligams i reforçant els existents.
  • Generar un espai de col·laboració amb les AFAs dels Instituts del nostre entorn (Verdaguer i Fort Pius) i amb les AMPAs de les escoles adscrites promovent les relacions en xarxa de tota la comunitat.

En aquesta pàgina hi trobareu els documents que regeixen l’activitat de l’AFA i altres documents d’interès.

Acta fundacional de l’AFA Pau Claris

Estatuts de l’AFA Pau Claris

 

Ajuda’ns a fer l’AFA mes gran!